WHW s. r. o.

Betón

Priemyselná
Bernolákovo
900 27

IČO: 46547754
DIČ: 2023437471
IČ DPH: SK2023437471

Tel.:
Mobil: 0910 101 101
E-mail: whw@whw.sk
Web: www.whw.sk

O nás:

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti WHW s.r.o. 

Hlavným zameraním WHW je výroba spracovanie betónu v rôznych formách . 

 

TRANSPORT BETÓN  

BETÓNOVÉ VÝROBKY

 

výroba je pod neustálym dohľadom skúšobných a kontrolných mechanizmov

stanovených podnikovými technologickými predpismy a príručkou kvality 

 

Kvalitu výrobkov zabezpečuje Kontrolný a skúšobný plánu (KSP)
Záväzný je pre všetkých pracovníkov spoločnosti, ktorí sú začlenení
do procesu výroby a kontroly kvality čerstvého betónu a zatvrdnutého betónu.

Výroba a všetky výrobky majú platný certifikát kvality 
vydaný oprávnenou organizáciu

 

  

POPIS SPOLOČNOSTI WHW s.r.o.
 

Spoločnosť WHW s.r.o. na základe dlhoročných skúseností svojho majiteľa z oblasti výroby a predaja betónových zmesí a stavebníctva prevádzkuje od začiatku roku 2013 vlastnú výrobu transportbetónu a prefavýroby.

Nosnou činnosťou je poskytovanie komplexných dodávok certifikovaných betónových zmesí 
/SK CERTIFIKÁT o zhode systému riadenia výroby a výrobcu SK12-ZSV-0562 QUALIFORM SLOVAKIA 
podľa STN EN 206-1:2002/A1:2005/NA:2009/NA/O1:2011/ 
a výrobou kanalizačného systému – certifikovaných betónových skruží 
/Vyhlásenie o zhode TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. podľa STN EN 1917:2003/.

Rozsah činností je vykonávaný s kompletným zabezpečením transportu betónových zmesí domiešavačmi a čerpadlami betónu podľa charakteru jednotlivých stavieb.

Našim prvoradým cieľom je komplexná dodávka vo forme, ktorej výsledkom je hlavne kvalita a s tým spojená Vaša spokojnosť.
WHW je spoločnosťou v plnej miere odborne aj technicky vybavenou pre nasledujúce činnosti :

TRANSPORTBETÓN - prevádzka Bernolákovo – dve miešacie jednotky o objeme 0,75 m3, produkcia počas 12 hodinovej prevádzky 600 m3 transportbetónu.

PREFAVÝROBA - výroba certifikovaných betónových skruží.

Od našej WHW to máte všetko na betón v termíne a najvyššej kvalite, preto nás neváhajte kontaktovať.

S úctou
Milan Rajter 0910 101 101
majiteľ spoločnosti WHW

 
Produkty:
 

TRANSPORT BETÓN

 

Je vyrábaný v súlade a v zmysle platných technických noriem
-STN EN 206-1 Betón. STN EN 206-1/NA Betón. Národná príloha 
-STN EN 206-1/NA/O1 Betón. Národná príloha. Oprava 1 
-STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií.

-STN 73 6123 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty. 
ktoré zaručujú kvalitu výsledného betónového stavebného prvku  

 

Trieda betónu z monofrakcie 

C 08/10 - X0 /SK/ - Cl 0,1 - Dmax 22 - S3
C 12/15 - X0 /SK/ - Cl 0,1 - Dmax 22 - S3
C 16/20 - X0 /SK/ - Cl 0,1 - Dmax 22 - S3
CBGM C 8/10 22 /KSC I/ STN 73 6124, STN 14227-1

 

Trieda betónov z frakcie 0 - 16

C 16/20 - X0 /SK/ - Cl 0,1 - Dmax 16 - S3
C 20/25 - X0 /SK/ - Cl 0,1 - Dmax 16 - S3
C 25/30 - XC1 /SK/ - Cl 0,1 - Dmax 16 - S3
C 25/30 - XC2, XA2 /SK/ - Cl 0,1 - Dmax 16 - S4 5mm
C 30/37 - XC4, XD2, XA2 /SK/ - Cl 0,1 - Dmax 16 - S4 5mm
CB III /cem.bet. kryt vozoviek/ - STN 73 6123 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3

 

Trieda betónov z frakcie 0 - 8
C 12/15 POTER XC1 Dmax 8
C 16/20 POTER XC2 Dmax 8
C 20/25 POTER XC3 Dmax 8

 Voľne ložené sypké materiály štrky a piesky

štrk frakcia 0-22 mm

štrk frakcia 0-4 mm

štrk frakcia 4-8 mm

štrk frakcia 8-16 mm

cenník štrkov :

platný od 4.2.2014

 

frakcia  merná jednotka  cena bez DPH   cena s DPH
       
 štrk 0- 22  1 tona 7,50€  9,00€  
       
 štrk 0 - 4  1 tona 11,50€  13,80€ 
       
 štrk 4 - 8  1 tona 8,50€  10,20€ 
       
štrk 8 - 16 1 tona 8,50€  10,20€ 
       
štrkodrva 0 - 63 1 tona 9,00€  10,80€ 

  

OTVÁRACIA DOBA

 

otvorené od - do
pondelok 7.oo - 17.oo
utorok 7.oo - 17.oo
streda 7.oo - 17.oo
štvrtok 7.oo - 17.oo
piatok 7.oo - 17.oo
 
Dodávka na objednávku je možná aj mimo otváracej doby

 

Galéria

Mapa

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

ok