POTERY BB

POTERY BB

Potery

Sokolská 619/133
Strečno
01324

IČO: 46772545
DIČ: 1079552628
IČ DPH:

Tel.:
Mobil: 0910597502
E-mail: bolibruch@potery-bb.sk
Web: www.potery-bb.sk

 O NÁS :

Realizácia cementových a anhydritových poterov.Naša firma sa zameriava a realizuje všetky druhy cementových a anhydritových poterov. Pri svojej práci využívame najmodernejšiu technológiu a normované postupy prác, to nám umožňuje vytvárať skutočne rovné potery, ktoré majú skutočne výbornú hrejivosť. Všetky naše liate potery sú pripravené na ďalšie pokladanie finálnych krytín, bez nutnosti ďalšej dodatočnej nivelácie. Každý jeden náš zákazník je individuálna osobnosť a človek, preto v našej firme pristupujeme ku každému zákazníkovi osobitne a dbáme na každý jeden detail jeho predstáv a potrieb. Kvalita a istota pod nohami je zabezpečená a zaručená používaním prvotriednych materiálov a tímom profesionálnych pracovníkov. Pri aplikácií poterovej zmesi sa používa plne šetrný postup. V našej kompetencii je aj možnosť realizácie najnáročnejších požiadaviek a predstáv našich zákazníkov vo vždy dohodnutom termíne a len za tie najlepšie ceny.

 

SLUŽBY :

 

Cementový poter :

Cementový poter je tou najlepšou voľbou na podlahové kúrenie. Jeho hlavnými výhodami sú vysoká pevnosť, elasticita, schopnosť dlhšie udržať naakumulované teplo a cena. Cementové potery sú vhodné aj do exteriérov. Odolávajú vlhkosti, sú mrazuvzdorné a dajú sa zhotovovať do spádov podľa požiadavky zákazníka.Cementový poter spĺňa celý rad technických nárokov, ako sú rovinatosť, odolnosť proti oteru, pevnosť, tvrdosť, dobrá tepelná vodivosť (pri podlahovom vykurovaní), nehorľavosť a podobne. Tieto požiadavky okrem iného vo veľkej miere ovplyvňuje proces jeho ukladania, ktorý naša firma zabezpečuje v maximálnej kvalite bez nutnosti dodatočnej nivelácie.Základnými zložkami cementového poteru sú kvalitný riečny štrkopiesok frakcia 0/4, cement 32,5R, chemické prísady, plastifikátor, spevňujúce polypropilénové vlákno a voda.Zmes sa pripravuje priamo na stavbe miešacím a podávacím zariadením BRINKMANN Estrich boy DIESEL. Vyzretý a ošetrovaný poter dosahuje po 28-mych dňoch pevnosť v tlaku ˃20 Mpa a pevnosť v ťahu za ohybu ˃5 Mpa.

Spádový poter :

Spádový poterSpádový poter je vlastne klasický betónový, cementový poter, ktorý sa sťahovaním zhotovuje do spádu, podľa požiadaviek zákazníka. Spádové potery patria v súčasnosti medzi veľmi žiadané typy poterov aj pre široké spektrum ich využitia. Pri jeho aplikácií sa musia dodržiavať presné technologické postupy spádových poterov, aby bol dobre zabezpečený odtok dažďových vôd v požadovanom smere. V percentuálnom rozmedzí sa spád vytvára v sklone 1% až do 10%, podľa veľkosti plochy, kde sa spádový poter aplikuje. Využíva sa na spádovanie poterov v garážach, na terasách, v objektoch so šikmými strechami, balkónoch, v bytovej výstavbe s plochými strechami, na ploché strechy so zelenou strechou,... Spádové potery sa aplikujú aj v priemyselnom sektore do kuchýň, výrobní, autoservisných stredísk a pod. Spádový poter sa môže používať v interiéry aj exteriéry. Je vhodný pre zručné zhotovovanie združených a plávajúcich poterov určených k položeniu podlahovej krytiny tam, kde sú na podlahu kladené vyššie požiadavky na pevnosť, odolnosť a premenlivú hrúbku. Podklad na ktorý je spádový poter nanášaný musí byť nosný, zbavený prachu, mastnôt a uvoľnených častí. Taktiež nemôže byť zmrznutý. Bežný betónový podklad sa ošetrí penetráciou v potrebných vrstvách podľa savosti podkladu. Po uschnutí penetrácie sa na podklad aplikuje spojovací mostík, ktorý je pripravený zo spádového poteru. Spojovací mostík sa rovnomerne rozprestrie na podklad a do čerstvého spojovacieho mostíku sa pokladá pripravený poter. Zmiešaná homogénna hmota sa rozprestiera na pripravený podklad a zhutní údermi hladítka. Potom sa plocha zrovnáva pomocou laty do roviny a zahladzuje sa plastovým prípadne oceľovým hladítkom. Pre zamedzenie vzniku trhlín sa umiestňujú dilatačné špáry v závislosti na veľkosti a tvare plochy. Čerstvo zhotovený spádový poter sa musí chrániť pred priamym účinkom tepelného žiarenia. Poter sa udržiava 2 až 3 dni vo vlhkom stave. Spádový poter spolu s ekostyrenbetónom tvoria neoddeliteľnú súčasť pochôdznych plochých striech.

Ekostyrenbetón :

Ekostyrebetón je špeciálny poter, ktorý ja vyrábaný zo špeciálne upravenej drte penového polystyrénu, štrku, cementu a vody. Tento poter je osvedčenou tepelnou a zvukovou izoláciou Vašej stavby. Odľahčená zmes ekostyrebetónu s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami je vhodný na všetky vodorovné konštrukcie. Používa sa ako podklad pod hydroizolácie na strechách, izolácia vonkajších rozvodov vody a kanalizácie, aj ako vyrovnávacia a izolačná vrstva pod potery. Jeho veľmi nízka hmotnosť odľahčuje celú stavbu, čo patrí k jeho hlavným pozitívam. Ďalším pozitívom je jeho nehorľavosť, taktiež rýchle tuhnutie a hygienická nezávadnosť. Je odolný voči plesniam, hlodavcom a 12krát ľahší ako betón, preto netreba zosilňovať základy. Môže sa používať v novostavbách rodinných domov, rekonštrukciách, v bytových domoch, administratívnych budovách, obchodných centrách, dielňach, školských zariadeniach. Nie je nosným prvkom, používa sa ako nášľapná vrstva pod finálnu vrstvu podlahy. Ekostyrebetón sa používa aj ako pružný podklad ciest, chodníkov, tenisových dvorcov a športových plôch, kedy sa ukladá priamo na prírodný terén. Má výborné mechanické vlastnosti pri malej objemovej hmotnosti, má vysokú elasticitu , pohlcuje rázy a je netrieštivý. Veľmi rýchlo sa aplikuje a zároveň aj rýchlo tuhne. Ďalšiu vrstvu je možné uložiť už po 24 hodinách.

Expres poter :

Tento cementový poter je zložený zo špeciálneho cementu, ktorý v sebe obsahuje umelé živice kryštalicky viažuce vodu. Poter je veľmi flexibilný a vhodný pod všetky druhy podláh. Použiť sa dá iba v interiéroch k zhotoveniu rovinných podláh, nakoľko nie je mrazuvzdorný ani oteruvzdorný. Po vytvrdnutí má ideálnu pevnosť v ťahu i tlaku. Používa sa k prevedeniu veľmi rýchlo tvrdnúcich a veľmi pevných cementových poterov v interiéroch, ktoré vyrovnávajú betónové povrchy pre vykurované podlahy v rôznych obytných priestoroch. Výhodou poteru je rýchla spracovateľnosť. Použiť sa môže na vyrovnávanie veľkých veľkoplošných nerovností predovšetkým betónových podláh alebo aj na vyrovnávanie lokálnych nerovností. Vďaka lepšiemu prenosu tepla a tepelno akumulačnej schopnosti, môže znížiť náklady na vykurovanie až o 12%, čo znamená, že je veľmi vhodná na podlahové vykurovanie. Tento poter má znížený obsah prachových častíc a dokáže byť pochôdzny už po cca 1 hod. Tuhne hydratáciou - odparením vody a neobsahuje zdraviu škodlivé emisie. Obsahuje vystužené vlákna na dosahovanie vyššej pevnosti.Podklad, na ktorý ideme poter nanášať, musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, tukov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt a bez uvoľnených častí. Je vhodný na všetky bežné, cementom viazané, minerálne podklady. Realizuje sa v prevedení ako plávajúci poter, mazaninová podlaha a poter pre podlahové vykurovanie.

Rýchlo zrejúci poter :

Rýchlo zrejúci poterRýchlo zrejúci poter je špeciálnym druhom cementového poteru. Jeho základnými vlastnosťami je výborná spracovateľnosť a plasticita, veľmi ľahké spracovanie pokládky poteru, tento poter sa veľmi ľahko hladí, po nanesení ma rýchle tvrdnutie. Keď tento poter dozrie má vysoké konečné pevnosti a pri procese tuhnutia sa vyznačuje nižším vývinom hydratačného tepla. Tento špeciálny cementový poter slúži predovšetkým na vyrovnávanie jemných nerovností na betónových povrchoch. Svojimi vlastnosťami ho môžeme prirovnať k rýchloschnúcej podkladovej vyrovnávacej vrstve. Doba zrenia sa pri použití tohto typu poteru skracuje z niekoľkých dní, len na niekoľko hodín. Je vhodným poterom aj na podlahové vykurovanie.

Anhydritový poter :

Anhydritový poter je moderný materiál vyrobený zo zmesi síranu vápenatého, kameniva, účinných plastifikačných prísad a vody. Vyrába sa v betonárňach a na stavbu sa dováža v požadovanom množstve za pomoci autodomiešavača. Je vhodnou formou vyrovnávacieho a podkladového poteru pre interiéry vo výstavbe bytov, kancelárskych priestorov, správnych budov, hotelov, škôl a pod. Poter nie je vhodný pre exteriéri a priestory s trvalou vlhkosťou. Je možné ho použiť aj v kúpeľniach po dodržaní uvedených technických podmienok. Tento tekutý liaty poter má samonivelizačné vlastnosti a tvorí progresívny stavebný materiál, ktorý významne skracuje čas výstavby, znižuje zaťaženie staveb, no taktiež zdokonaľovať užitkové vlastnosti podlahových systémov. Jeho kvalitatívny význam vzniká tým, že pri liati poteru vzniká vysokohodnotná homogénna zmes, ktorá je bez vzduchových pórov a má výbornú tepelnú vodivosť, vyžadovanú pri podlahovom kúrení. Rovnosť povrchu mu dáva ideálny predpoklad, pre všetky typy podlahových krytín, ako sú: dlažby, laminátové podlahy, drevené podlahy a pod. Pri jeho vylievaní je výhodou, že sa dá spracovať v tenkých vrstvách a zároveň umožňuje realizáciu poterov s veľkým denným výkonom. Anhydritový poter má veľmi skorú pochôdznosť a zaťažiteľnosť, čo mu umožňuje rýchly postup výstavby.Poter je optimálny riešením pre všetky podlahové systémy a používa sa ako plávajúci poter, kĺzavý poter, spojovací poter, poter pre podlahové vykurovanie a poter pre dutinkové podlahy. Pred liatím poteru sa musia ukončiť všetky ostatné práce ako obloženie stien, omietkárske práce, montáž technických inštalácií. Podklad, na ktorý chceme poter liať, musí byť vyschnutý, dostatočne únosný, nesmie mať ostré výškové rozdiely, má byť zbavený prachu a nečistôt. Ak máme podlahové kúrenie, jeho potrubie musí byť dostatočne upevnené. Na podklad sa pokladá špeciálna separačná fólia, ktorá má za úlohu zamedziť pretekaniu a úniku vody z čerstvého položeného poteru. Pod plávajúci poter sa ukladá vrstva tepelnej respektíve zvukovej izolácie, ako napríklad tvrdený polystyrén, alebo minerálna vlna.Anhydritový poter sa musí liať za určitých splnených podmienok. Minimálna teplota prostredia v ktorom sa vykonáva liatie poteru a zároveň podkladu, musí byť minimálne + 5°C. Pri tvrdnutí poteru dbáme na to, aby v objekte nenastali výrazné výkyvy teplôt. Ak je teplota vyššia ako 30°C poter sa nevylieva. Liaty poter sa leje na podklad hadicami, kde sa krúživými pohybmi hadice ukladá do požadovanej hrúbky. Po vyliatí sa následne homogenizuje a odvzdušňuje sa duralovými tyčami.Prvých 48 hodín po vyliati poteru, ho musíme chrániť pred prievanom a akoukoľvek cirkuláciou vzduchu, priamym slnečným žiarením a vysokými teplotami nad 35°C. 3. deň od vyliatia začíname s vetraním, vtedy je už poter pochôdzny. Týmto spôsobom docielime rýchlejšie vysýchanie a vyzrievanie poteru. V objektoch s podlahovým vykurovaním sa po týždni zahajuje postupný ohrev na 25°C, každý tretí deň ju môžeme zvýšiť o 5°C až do hodnoty 55°C. Tento anhydritový liaty poter schne približne 3 až 6 týždňov, v závislosti hrúbky poteru, teploty prostredia a intenzity vetrania.

 

Najhlavnejšie výhody anhydritového poteru:

- liatie poteru zabezpečuje veľký denný výkon (ca. 1000 m2), čo znamená skrátenie času výstavby

- zaťaženie stavby je s týmto poterom nižšie, to prináša nižšie náklady

- v tlaku a v ťahu má tento poter veľmi vysokú pevnosť

- vyliatím poteru získavame veľkú plošnú rovinnosť, bez rôznych deformácií spôsobených vyzrievaním poteru

- veľké plochy bez dilatácií (ca. 300 m2)

- tento podklad má homogénnu a veľmi hustú štruktúru

- vďaka dobrému obtekaniu je ideálnym poterom pre podlahového vykurovanie teplovodné aj elektrické)

- s týmto poterom získate s nižšími nábehovými teplotami úsporné vykurovanie

- v porovnaní s klasickým cementovým poterom, je úspora energie pri podlahovom vykurovaní cca 20%

- už po 7 dňom od pokládky môžete začať s vykurovaním miestnosti

Galéria

Mapa

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

ok